Protectia datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal & CCTV

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web www.ferex.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este FEREX PARTNER S.R.L La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, FEREX PARTNER S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății FEREX PARTNER S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.ferex.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și FEREX PARTNER S.R.L nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

 [1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, FEREX PARTNER S.R.L a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.] și Cookie-Richtlinie.

[4.] Parteneri

 

FEREX PARTNER S.R.L nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agentii de marketing si societati de sondare a opiniei, in scopurile mentionate in prezenta politica, inclusiv companii care asigura servicii pentru mentinerea site-ului, precum WEB DESIGN

Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

 

 [5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

 

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • Formular de contact (material informativ, solicitare oferta,  apreciere și critici, altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* ( date de contact și de identificare,  precum și textul solicitării dumneavoastră).
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: 24 luni
 • Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact

 

[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

 FEREX PARTNER  S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 

Înscrierea la newsletter

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentată la protectiadatelor@ferex.ro .
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.

Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi  newsletter.

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail, locație aleasă

 [7.] Cookies și Social Plug-ins

[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Cookieuri folosite:

 1.

 • Nume cookie: NID
 • Provizor: google.com
 • Tip: HTTP
 • Descrierea scopului cookie: Registreaza un ID unic, care identifica dispozitivul unui utilizator intorcator. ID-ul este folosit pentru publicitate directionata.
 • Expirare: 6 luni
 • Sursa: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7718.419392758684!2d23.767629048913832!3d46.846183125118
  98!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4749a1e5bc8c5a0f%3a0x26b346a6b43a71!2sferex+partner!5e0!3m2!1sen!2sro!4
  v1557998409880!5m2!1sen!2sro

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[8.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la limitarea procesării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

-ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

[8.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

 

[8.6] Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

 

[8.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului austriac sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de FEREX PARTNER S.R.L printr-o notificare la adresa de e-mail  protectiadatelor@ferex.ro

 I.                   POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR COLECTATE  PRIN SISTEMUL DE MONITORIZARE CCTV

 

1.                  SCOPUL UTILIZĂRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE CCTV

CCTV a fost instalat la sediul Societății cu următorul scop:

(a)               pentru a preveni săvârșirea unor infracțiuni;

(b)               pentru a contribui la asigurarea siguranței în incinta sediului Societății;

(c)               pentru a ajuta la identificarea acțiunilor care pot conduce la proceduri disciplinare împotriva salariaților;

(d)               pentru a asigura măsuri de gestionare a traficului în locațiile enumerate în secțiunea 4 de mai jos; și

(e)               să sporească nivelul de siguranță al angajaților, al colaboratorilor, al vizitatorilor și al clienților.

Sistemul video al Societății nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

Societatea nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod ad hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

2.                  LIMITAREA SCOPULUI UTILIZĂRII MONITORIZĂRII CCTV

Societatea nu va utiliza monitorizarea prin sistem CCTV, în nicio circumstanță, cu scopul verificării prezenței la locul de muncă a angajaților sau cu scopul evaluării activității angajaților.

În mod cu totul excepțional, imaginile captate prin sistemul CCTV pot fi utilizate în ipoteza în care se efectuează o cercetare disciplinară, dacă divulgarea acestor imagini poate ajuta la investigarea unei abateri disciplinare suficient de grave, care ar putea pune în pericol siguranța celorlalți angajați și chiar siguranța publică.

3.                  TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul în baza căruia Societatea prelucrează datele cu caracter personal care sunt colectate prin sistemul de monitorizare video, este reprezentat de interesul legitim.

4.                  ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Sistemul CCTV este întreținut de SC FEREX PARTNER SRL. Toate echipamentele sunt testate și monitorizate într-o manieră planificată și coordonată.

Contractul încheiat între Societate si prestatorul de servicii care asigură mentenanța sistemului de monitorizare CCTV, va conține un Cod de conduită care va reglementa standardele de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal pe care trebuie să le îndeplinească societatea prestatoare de servicii.

5.                  AMPLASAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE CCTV

Camerele video sunt în general amplasate în următoarele spații/zone/camere/birouri din sediul Societății:

Ü  la ușa de acces principal (din interior si din exterior);

Ü  la usa de acces in depozit(din interior si din exterior);

Ü  in incinta fabricii in locurile unde sunt amplasate utilajele

 

Societatea nu monitorizează zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața primată, precum birourile, toaletele și alte locații similare.

Este esențial ca echipamentul CCTV să fie amplasat în așa fel încât să se asigure doar monitorizarea zonelor care urmează a fi acoperite de echipament. Monitorizarea nu va depăși în nicio circumstanță limitele proprietății Societății. În cazul în care camerele sunt reglabile, Societatea va regla camerele într-o asemenea manieră încât acestea să nu depășească perimetrul care ar trebui supravegheat.

6.                  PERSONA AUTORIZATĂ

Accesul la aceste date este permis exclusiv persoanelor autorizate de Societate, denumite în mod generic în această Politică ”persoane autorizate”, care vor semna o declarație de păstrare a confidențialității datelor și a informațiilor de care vor lua cunoștință în timpul executării atribuțiilor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, fișa postului persoanelor autorizate va cuprinde obligații specifice de confidențialitate. Societatea va ține cont de numărul de persoane care sunt necesare pentru a aduce la îndeplinire obiectivele acestei Politici, în momentul în care va desemna persoanele autorizate.

7.                  NOTIFICAREA PRIVIND UTILIZAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO

Societatea va notifica salariații cu privire la faptul că realizează monitorizarea prin sistem de înregistrare video, conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, utilizând notificarea din Anexa 1 a acestei politici.

Totodată, atât pentru informarea salariaților, cât și pentru notificarea vizitatorilor sediului/punctelor de lucru ale Societății, aceasta va amplasa la intrarea principala în clădire, în proximitatea ușii de acces, o avertizare potrivit căreia imobilul este supravegheat prin sistem de monitorizare video. Totodată, Societatea va amplasa o avertizare privind utilizarea sistemului de monitorizare CCTV in fiecare spațiu/camera/birou în care este amplasat un astfel de dispozitiv.

Anunțurile trebuie să fie clar vizibile și lizibile, să conțină detalii despre organizația care operează sistemul, scopul utilizării sistemului de supraveghere și datele de contact ale persoanei care poate fi contactată pentru a oferi informații suplimentare.

8.                  RESPONSABILITATEA OPERĂRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE VIDEO

În cazul în care Societatea prelucrează imaginile CCTV, persoanele autorizate să efectueze astfel de demersuri, vor trebui să cunoască și să respecte îndrumările din Politica de gestionare a datelor și, de asemenea, vor trebui să respecte obligațiile specifice stabilite în această politică.

Dacă un terț prestator de servicii furnizează servicii de procesare (de exemplu, prin editarea imaginilor CCTV), Societatea trebuie să se asigure că astfel de operațiuni fi vor efectuate numai în baza unui contract scris existent între părți, în vigoare la data efectuării procesării, care va cuprinde responsabilități bine definite.

Contractul existent între Societate și prestatorul de servicii trebuie să detalieze faptul că informațiile trebuie prelucrate numai în conformitate cu instrucțiunile Societății. Contractul ar trebui să includă garanții privind securitatea, depozitarea și utilizarea unui personal bine instruit de către prestatorul de servicii și să includă o cerință ca prestatorul de servicii să implementeze și să respecte standarde privind nivelul de securitate in prelucrarea datelor cu caracter personal, cel puțin echivalente cu cele stabilite în această politică. Societatea se va asigura că în contractul ce va fi încheiat cu terții prestatori de servicii, va respecta standarde de protecție a datelor cu caracter personal, cel puțin la nivelul prezentei politici.

Societatea va efectua evaluări periodice a sistemului CCTV pentru a stabili dacă menținerea acestuia este necesară și dacă este necesar ca acesta să fie utilizat în continuare.

În scopul de a proteja securitatea imaginilor captate prin sistemului CCTV, o serie de măsuri tehnice vor fi implementate de  către Societatea la nivel tehnic:

Ü  Societatea va implementa măsuri administrative constând în numirea personalului autorizat care are atribuții de monitorizare a imaginilor captate de CCTV;

Ü  Societatea va desemna, printr-un act intern, persoana/departamentul responsabil cu soluționarea cererii de divulgare către terți a imaginilor captate de sistemul de monitorizare CCTV, precum și cu soluționarea cererilor formulate de Persoanele vizate;

Ü  Societatea va organiza cursuri de pregătire profesională cu scopul instruirii personalului autorizat cu privire la obligațiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru a asigura respectarea standardelor de securitate și confidențialitate în prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Ü  Toți angajații având calitatea de persoane autorizate în sensul prezentei Politici vor semna o declarație de confidențialitate a Datelor cu caracter personal cu privire la care vor efectua activități de prelucrare;

Ü  Prin grija Societății, fișele de post ale persoanelor autorizate, având atribuții în prelucrarea imaginilor captate in sistemul CCTV, vor fi completate cu obligațiile de confidențialitate.

Ü  Societatea va lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate persoanele cu care va încheia contracte în temeiul cărora va divulga date cu caracter personal, vor semna un cod de conduită conținând standardele de securitate și confidențialitate a Datelor cu caracter personal prelucrate, la nivelul stabilit de Societate.

 

9.                  TIMPUL DE MONITORIZARE

Sistemul de monitorizare video al Societății funcționează timp de 24 de ore pe zi.

Pentru a respecta dreptul la viață privată, ori de câte ori este posibil, camerele de luat vederi nu vor capta imagini în modul focus. În cazul în care nu este posibil să se prevină focalizarea imaginilor captate prin camerele de luat vederi, operatorii de sistem vor fi instruiți astfel încât să se asigure un grad ridicat de respectarea dreptului la viață privată.

10.              REGULI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA MONITORIZĂRII PRIN SISTEM CCTV

Următoarele cerințe se aplică pentru Societate în punctele de lucru în care funcționează sistemul CCTV:

(a)               Discurile, fotografiile și imaginile imprimate trebuie să fie identificate în mod unic și stocate în siguranță. Se înregistrează toate activitățile legate de fiecare înregistrare (de exemplu, data și ora vizionării, scopul vizionării, copiile efectuate, dacă discurile sunt reținute de către o altă persoană decât Societatea și scopul, durata si temeiul reținerii);

(b)               Toate imaginile înregistrate în sistemele CCTV vor fi stocate la nivel central și vor putea fi vizualizate de reprezentanții Autorității de supraveghere sau de persoanele vizate de respectiva înregistrarea, care pot justifica un scop legitim, numai în prezenta unei persoanei autorizate de Societate, numită conform prezentei Politici;

(c)               Imaginile captate de sistemul de înregistrare video vor fi monitorizate într-o zonă autonomă, sigură și cu accesul public restricționat, denumită în continuare ”zona de siguranță” sau ”zonă de acces , monitorizarea fiind efectuată de un număr limitat de persoane, autorizate în acest sens;

(d)               În zona de acces restricționat în  care vor fi monitorizate imaginile captate, va fi păstrat un registru care va conține detalii cu privire la datele la care banda / discul / fotografia / printul a fost introdus în sistem sau creată, precum, data când a fost vizualizată, precum și data când a fost ștearsă;

(e)               Se va face o înregistrare în registrul de evidență a procesării Datelor cu caracter personal colectate prin sistemul CCTV ori de câte ori imaginile sunt vizualizate, transmise altor persoane/ autorități/instituții, ori sunt șterse sau prelucrate în orice altă modalitate. În registru va fi identificată persoana care realizează prelucrarea Datelor cu caracter personal captate prin sistemul CCTV;

(f)                Accesul neautorizat la zona restricționată este permis numai pe baza de autorizare din partea Societății;

(g)               Toți vizitatorii în zona de restricție vor fi înregistrați, inclusiv detalii despre numele lor, departamentul sau organizația pe care realizează vizita în zona de restricție. Se va indica, de asemenea, numele persoanei care a autorizat efectuarea vizitei (dacă este cazul), precum și momentul intrării și ieșirii din zona de restricție.

11.              PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Cu excepția cazului în care, potrivit prevederilor legale, Societatea are obligația de a păstra înregistrările efectuate prin sistemul CCTV, sau în cazul cercetării unor infracțiuni, imaginile înregistrate vor fi păstrate în mod obișnuit pentru cel mult 30 de zile de la data înregistrării, după care se vor șterge automat.

În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Păstrarea pentru o perioada mai lungă decât cea stabilită de lege este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic, odată cu revizuirea Politicii CCTV.

Păstrarea înregistrărilor video se realizează conform procedurilor prevăzute în Politica privind stocarea, ștergerea și actualizarea datelor cu caracter personal.

12.              ȘTERGEREA ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO

La sfârșitul perioadei specificate mai sus, toate imaginile și înregistrările stocate vor fi șterse, iar înregistrările/fotografiile păstrate pe suport material (i.e. CD, DVD, fotografie) vor fi șterse, iar cele care au fost păstrate pe suport material vor fi distruse în regimul deșeurilor confidențiale, fie prin mijloace proprii, fie prin intermediul unui prestator de servicii, specializat în colectarea și distrugerea deșeurilor cu caracter personal. 

13.              ACTUALIZĂRI ȘI ÎNTREȚINERE SISTEMELOR SOFTWARE UTILIZATE PENTRU UTILIZAREA MIJLOACELOR DE MONITORIZARE PRIN CCTV

Toate programele software și sistemele de monitorizare CCTV trebuie să fie actualizate și trebuie să beneficieze de mentenanță periodică, pentru asigurarea securității și a conformității cu legislația relevantă.

14.              REGISTRUL DE INCIDENTE 

Un registru de evenimente va fi păstrat la sediul Societății și la fiecare punct de lucru în care sunt amplasate camere de înregistrare video. În acest registru vor fi consemnate detaliile privind incidentele de securitate care au avut loc cu privire la sistemul de monitorizare CCTV, indicându-se și dacă au fost efectuate plângeri sau cereri în legătură cu respectivul incident, precum și modalitatea de soluționare a acestora.

15.              DREPTUL PERSOANELOR VIZATE DE A AVEA ACCES LA ÎNREGISTRĂRILE EFECTUATE PRIN SISTEMUL DE MONITORIZARE CCTV

Persoanele vizate pot avea acces la înregistrările sau secvențele din înregistrările care le vizează, fără a încălca drepturile altor persoane, în sensul că, persoana care formulează cererea va putea vizualiza doar imaginile care o vizează, iar nu și pe cele care vizează terți. Societatea are obligația de a răspunde cererii în termen de o lună de la data înregistrării cererii. Împotriva refuzului Societății de a permite accesul persoanei vizate la imaginile înregistrate, acesta are obligația de a adresa o plângere Autorității de supraveghere.

Ori de câte ori Societatea oferă acces la datele cu caracter personal, activitatea va fi înregistrată într-un jurnal de activități și va fi documentată cu suficiente acte și informații, astfel încât aceasta să poată face dovada circuitului informațiilor, în cazul în care vor exista incidente de prelucrare  a datelor cu caracter personal sau în cazul în care vor exista plângeri în legătură cu datele cu caracter personal cu privire s-a acordat acces, la cerere, terților.

Următoarele informații ar trebui să fie înregistrate într-un registru/jurnal de înregistrare a activităților, în cazul în care accesul este furnizat persoanelor vizate de imaginile captate:

Ü  motivul divulgării;

Ü  detaliile imaginilor la care s-a acordat accesul, respectiv locul înregistrării, ora și data înregistrării

Ü  indicarea faptului dacă imaginile au fost deghizate/încețoșate pentru a preveni divulgarea identității altor persoane care apar în respectivele imagini;

Ü  informații privind persoanele care au fost prezente la data divulgării imaginilor;

Ü  detalii privind locul, data și ore divulgării imaginilor, precum si indicarea faptului dacă au fost efectuate copii de pe imaginile respective.

16.              DIVULGAREA ÎNREGISTRĂRILOR CĂTRE AUTORITĂȚILE STATULUI, PRECUM ȘI SITUAȚIILE DE DIVULGARE A IMAGINILOR CAPTATE PRIN SISTEMUL CCTV CĂTRE PERSOANE TERȚE

Societatea va divulga înregistrările la solicitarea poliției și a autorităților statului, ori de câte ori necesitatea divulgării este determinată de investigațiile efectuate în cazul cercetării unor infracțiuni, iar divulgarea se realizează în temeiul legii. Temeinicia și legalitatea cererii de divulgare va fi analizată de persoana desemnată de Societate cu atribuții în acest sens.

De asemenea, Societatea va divulga înregistrările către terți, atunci când această divulgare este necesară pentru aducerea la îndeplinire a scopului monitorizării prin intermediul sistemului CCTV, astfel cum acest scop a fost declarat în prezenta politică.

Divulgarea către terți se va realiza exclusiv în temeiul unui contract care va conține condiții de asigurare a standardelor de securitate în protecția Datelor cu caracter personal, cel puțin la nivelul prezentei Politici si care vor fi cuprinse într-un cod de conduită, asumat prin semnare de părțile contractante. Codurile de conduită vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

Ü  perioada pentru care înregistrările sunt puse la dispoziția terțului;

Ü  obligația de returnare a informațiilor sau de ștergere/distrugere a datelor de către destinatarii înregistrărilor;

Ü  măsurile de siguranță implementate de destinatarul înregistrărilor pentru garantarea confidențialității Datelor cu caracter personal prelucrate;

Ü  modalitatea de ținere a evidenței datelor cu caracter personal prelucrate; etc.

Persoana responsabilă cu soluționarea cererii de divulgare a imaginilor captate de sistemul CCTV, va avea  în vedere atât prezenta Politică, cât și Politica de divulgare a datelor cu caracter personal.

Deciziile luate și rațiunea divulgării vor trebui înregistrate în registrul activităților efectuate cu privire la imaginile captate de sistemul CCTV. În cazul în care poliția sau organele de aplicare a legii solicită divulgarea imaginii CCTV, acestea trebuie să furnizeze formularele de dezvăluire a informațiilor adecvate care să le stabilească identitatea și scopurile pentru care acestea necesită divulgarea. De asemenea, trebuie consultată politica de partajare a datelor personale.

Următoarele informații ar trebui să fie înregistrate într-un registru/jurnal de înregistrare a activităților, în cazul în care accesul este furnizat poliției, autorităților statului, precum și altor persoane terțe:

Ü  motivul/scopul si temeiul divulgării;

Ü  detaliile imaginilor la care s-a acordat accesul, respectiv locul înregistrării, ora și data înregistrării

Ü  indicarea faptului dacă imaginile au fost deghizate/încețoșate pentru a preveni divulgarea identității anumitor persoane;

Ü  informații privind persoanele care au fost prezente la data divulgării imaginilor;

Ü  detalii privind locul, data și ore divulgării imaginilor, precum si indicarea faptului dacă au fost efectuate copii de pe imaginile respective.

17.              SOLICITĂRI ALE PERSOANELOR VIZATE

Societatea trebuie să furnizeze Persoanelor vizate o copie a datelor lor personale în conformitate cu Legislația privind protecția datelor. Persoanele vizate își pot exercita drepturile prevăzute de lege în conformitate cu ”Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate”, utilizând formularele anexă acestei politici.

18.              MONITORIZARE ȘI SANCȚIUNI

Prezenta Politică va fi revizuită anual. Odată cu revizuirea prezentei Politici, Societatea va efectua evaluarea necesității utilizării sistemului de monitorizare CCTV.

* * *

 

 Date de contact

Responsabil:
FEREX PARTNER S.R.L

Adresa:

Cluj Napoca, Str Arinilor 13, Bl.E, Sc.2, Et.8 , Ap.53, jud Cluj

Telefon: 0722 100 660

E-mail: protectiadatelor@ferex.ro

I.                   POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  COLECTATE PRIN SISTEMUL DE MONITORIZARE CCTV

 

1.                  SCOPUL UTILIZĂRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE CCTV

CCTV a fost instalat la sediul Societății cu următorul scop:

(a)               pentru a preveni săvârșirea unor infracțiuni;

(b)               pentru a contribui la asigurarea siguranței în incinta sediului Societății;

(c)               pentru a ajuta la identificarea acțiunilor care pot conduce la proceduri disciplinare împotriva salariaților;

(d)               pentru a asigura măsuri de gestionare a traficului în locațiile enumerate în secțiunea 4 de mai jos; și

(e)               să sporească nivelul de siguranță al angajaților, al colaboratorilor, al vizitatorilor și al clienților.

Sistemul video al Societății nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

Societatea nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod ad hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

2.                  LIMITAREA SCOPULUI UTILIZĂRII MONITORIZĂRII CCTV

Societatea nu va utiliza monitorizarea prin sistem CCTV, în nicio circumstanță, cu scopul verificării prezenței la locul de muncă a angajaților sau cu scopul evaluării activității angajaților.

În mod cu totul excepțional, imaginile captate prin sistemul CCTV pot fi utilizate în ipoteza în care se efectuează o cercetare disciplinară, dacă divulgarea acestor imagini poate ajuta la investigarea unei abateri disciplinare suficient de grave, care ar putea pune în pericol siguranța celorlalți angajați și chiar siguranța publică.

3.                  TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul în baza căruia Societatea prelucrează datele cu caracter personal care sunt colectate prin sistemul de monitorizare video, este reprezentat de interesul legitim.

4.                  ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Sistemul CCTV este întreținut de SC FEREX PARTNER SRL. Toate echipamentele sunt testate și monitorizate într-o manieră planificată și coordonată.

Contractul încheiat între Societate si prestatorul de servicii care asigură mentenanța sistemului de monitorizare CCTV, va conține un Cod de conduită care va reglementa standardele de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal pe care trebuie să le îndeplinească societatea prestatoare de servicii.

5.                  AMPLASAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE CCTV

Camerele video sunt în general amplasate în următoarele spații/zone/camere/birouri din sediul Societății:

Ü  la ușa de acces principal (din interior si din exterior);

Ü  la usa de acces in depozit(din interior si din exterior);

Ü  in incinta fabricii in locurile unde sunt amplasate utilajele

 

Societatea nu monitorizează zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața primată, precum birourile, toaletele și alte locații similare.

Este esențial ca echipamentul CCTV să fie amplasat în așa fel încât să se asigure doar monitorizarea zonelor care urmează a fi acoperite de echipament. Monitorizarea nu va depăși în nicio circumstanță limitele proprietății Societății. În cazul în care camerele sunt reglabile, Societatea va regla camerele într-o asemenea manieră încât acestea să nu depășească perimetrul care ar trebui supravegheat.

6.                  PERSONA AUTORIZATĂ

Accesul la aceste date este permis exclusiv persoanelor autorizate de Societate, denumite în mod generic în această Politică ”persoane autorizate”, care vor semna o declarație de păstrare a confidențialității datelor și a informațiilor de care vor lua cunoștință în timpul executării atribuțiilor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, fișa postului persoanelor autorizate va cuprinde obligații specifice de confidențialitate. Societatea va ține cont de numărul de persoane care sunt necesare pentru a aduce la îndeplinire obiectivele acestei Politici, în momentul în care va desemna persoanele autorizate.

7.                  NOTIFICAREA PRIVIND UTILIZAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO

Societatea va notifica salariații cu privire la faptul că realizează monitorizarea prin sistem de înregistrare video, conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, utilizând notificarea din Anexa 1 a acestei politici.

Totodată, atât pentru informarea salariaților, cât și pentru notificarea vizitatorilor sediului/punctelor de lucru ale Societății, aceasta va amplasa la intrarea principala în clădire, în proximitatea ușii de acces, o avertizare potrivit căreia imobilul este supravegheat prin sistem de monitorizare video. Totodată, Societatea va amplasa o avertizare privind utilizarea sistemului de monitorizare CCTV in fiecare spațiu/camera/birou în care este amplasat un astfel de dispozitiv.

Anunțurile trebuie să fie clar vizibile și lizibile, să conțină detalii despre organizația care operează sistemul, scopul utilizării sistemului de supraveghere și datele de contact ale persoanei care poate fi contactată pentru a oferi informații suplimentare.

8.                  RESPONSABILITATEA OPERĂRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE VIDEO

În cazul în care Societatea prelucrează imaginile CCTV, persoanele autorizate să efectueze astfel de demersuri, vor trebui să cunoască și să respecte îndrumările din Politica de gestionare a datelor și, de asemenea, vor trebui să respecte obligațiile specifice stabilite în această politică.

Dacă un terț prestator de servicii furnizează servicii de procesare (de exemplu, prin editarea imaginilor CCTV), Societatea trebuie să se asigure că astfel de operațiuni fi vor efectuate numai în baza unui contract scris existent între părți, în vigoare la data efectuării procesării, care va cuprinde responsabilități bine definite.

Contractul existent între Societate și prestatorul de servicii trebuie să detalieze faptul că informațiile trebuie prelucrate numai în conformitate cu instrucțiunile Societății. Contractul ar trebui să includă garanții privind securitatea, depozitarea și utilizarea unui personal bine instruit de către prestatorul de servicii și să includă o cerință ca prestatorul de servicii să implementeze și să respecte standarde privind nivelul de securitate in prelucrarea datelor cu caracter personal, cel puțin echivalente cu cele stabilite în această politică. Societatea se va asigura că în contractul ce va fi încheiat cu terții prestatori de servicii, va respecta standarde de protecție a datelor cu caracter personal, cel puțin la nivelul prezentei politici.

Societatea va efectua evaluări periodice a sistemului CCTV pentru a stabili dacă menținerea acestuia este necesară și dacă este necesar ca acesta să fie utilizat în continuare.

În scopul de a proteja securitatea imaginilor captate prin sistemului CCTV, o serie de măsuri tehnice vor fi implementate de  către Societatea la nivel tehnic:

Ü  Societatea va implementa măsuri administrative constând în numirea personalului autorizat care are atribuții de monitorizare a imaginilor captate de CCTV;

Ü  Societatea va desemna, printr-un act intern, persoana/departamentul responsabil cu soluționarea cererii de divulgare către terți a imaginilor captate de sistemul de monitorizare CCTV, precum și cu soluționarea cererilor formulate de Persoanele vizate;

Ü  Societatea va organiza cursuri de pregătire profesională cu scopul instruirii personalului autorizat cu privire la obligațiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru a asigura respectarea standardelor de securitate și confidențialitate în prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Ü  Toți angajații având calitatea de persoane autorizate în sensul prezentei Politici vor semna o declarație de confidențialitate a Datelor cu caracter personal cu privire la care vor efectua activități de prelucrare;

Ü  Prin grija Societății, fișele de post ale persoanelor autorizate, având atribuții în prelucrarea imaginilor captate in sistemul CCTV, vor fi completate cu obligațiile de confidențialitate.

Ü  Societatea va lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate persoanele cu care va încheia contracte în temeiul cărora va divulga date cu caracter personal, vor semna un cod de conduită conținând standardele de securitate și confidențialitate a Datelor cu caracter personal prelucrate, la nivelul stabilit de Societate.

 

9.                  TIMPUL DE MONITORIZARE

Sistemul de monitorizare video al Societății funcționează timp de 24 de ore pe zi.

Pentru a respecta dreptul la viață privată, ori de câte ori este posibil, camerele de luat vederi nu vor capta imagini în modul focus. În cazul în care nu este posibil să se prevină focalizarea imaginilor captate prin camerele de luat vederi, operatorii de sistem vor fi instruiți astfel încât să se asigure un grad ridicat de respectarea dreptului la viață privată.

10.              REGULI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA MONITORIZĂRII PRIN SISTEM CCTV

Următoarele cerințe se aplică pentru Societate în punctele de lucru în care funcționează sistemul CCTV:

(a)               Discurile, fotografiile și imaginile imprimate trebuie să fie identificate în mod unic și stocate în siguranță. Se înregistrează toate activitățile legate de fiecare înregistrare (de exemplu, data și ora vizionării, scopul vizionării, copiile efectuate, dacă discurile sunt reținute de către o altă persoană decât Societatea și scopul, durata si temeiul reținerii);

(b)               Toate imaginile înregistrate în sistemele CCTV vor fi stocate la nivel central și vor putea fi vizualizate de reprezentanții Autorității de supraveghere sau de persoanele vizate de respectiva înregistrarea, care pot justifica un scop legitim, numai în prezenta unei persoanei autorizate de Societate, numită conform prezentei Politici;

(c)               Imaginile captate de sistemul de înregistrare video vor fi monitorizate într-o zonă autonomă, sigură și cu accesul public restricționat, denumită în continuare ”zona de siguranță” sau ”zonă de acces , monitorizarea fiind efectuată de un număr limitat de persoane, autorizate în acest sens;

(d)               În zona de acces restricționat în  care vor fi monitorizate imaginile captate, va fi păstrat un registru care va conține detalii cu privire la datele la care banda / discul / fotografia / printul a fost introdus în sistem sau creată, precum, data când a fost vizualizată, precum și data când a fost ștearsă;

(e)               Se va face o înregistrare în registrul de evidență a procesării Datelor cu caracter personal colectate prin sistemul CCTV ori de câte ori imaginile sunt vizualizate, transmise altor persoane/ autorități/instituții, ori sunt șterse sau prelucrate în orice altă modalitate. În registru va fi identificată persoana care realizează prelucrarea Datelor cu caracter personal captate prin sistemul CCTV;

(f)                Accesul neautorizat la zona restricționată este permis numai pe baza de autorizare din partea Societății;

(g)               Toți vizitatorii în zona de restricție vor fi înregistrați, inclusiv detalii despre numele lor, departamentul sau organizația pe care realizează vizita în zona de restricție. Se va indica, de asemenea, numele persoanei care a autorizat efectuarea vizitei (dacă este cazul), precum și momentul intrării și ieșirii din zona de restricție.

11.              PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Cu excepția cazului în care, potrivit prevederilor legale, Societatea are obligația de a păstra înregistrările efectuate prin sistemul CCTV, sau în cazul cercetării unor infracțiuni, imaginile înregistrate vor fi păstrate în mod obișnuit pentru cel mult 30 de zile de la data înregistrării, după care se vor șterge automat.

În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Păstrarea pentru o perioada mai lungă decât cea stabilită de lege este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic, odată cu revizuirea Politicii CCTV.

Păstrarea înregistrărilor video se realizează conform procedurilor prevăzute în Politica privind stocarea, ștergerea și actualizarea datelor cu caracter personal.

12.              ȘTERGEREA ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO

La sfârșitul perioadei specificate mai sus, toate imaginile și înregistrările stocate vor fi șterse, iar înregistrările/fotografiile păstrate pe suport material (i.e. CD, DVD, fotografie) vor fi șterse, iar cele care au fost păstrate pe suport material vor fi distruse în regimul deșeurilor confidențiale, fie prin mijloace proprii, fie prin intermediul unui prestator de servicii, specializat în colectarea și distrugerea deșeurilor cu caracter personal. 

13.              ACTUALIZĂRI ȘI ÎNTREȚINERE SISTEMELOR SOFTWARE UTILIZATE PENTRU UTILIZAREA MIJLOACELOR DE MONITORIZARE PRIN CCTV

Toate programele software și sistemele de monitorizare CCTV trebuie să fie actualizate și trebuie să beneficieze de mentenanță periodică, pentru asigurarea securității și a conformității cu legislația relevantă.

14.              REGISTRUL DE INCIDENTE 

Un registru de evenimente va fi păstrat la sediul Societății și la fiecare punct de lucru în care sunt amplasate camere de înregistrare video. În acest registru vor fi consemnate detaliile privind incidentele de securitate care au avut loc cu privire la sistemul de monitorizare CCTV, indicându-se și dacă au fost efectuate plângeri sau cereri în legătură cu respectivul incident, precum și modalitatea de soluționare a acestora.

15.              DREPTUL PERSOANELOR VIZATE DE A AVEA ACCES LA ÎNREGISTRĂRILE EFECTUATE PRIN SISTEMUL DE MONITORIZARE CCTV

Persoanele vizate pot avea acces la înregistrările sau secvențele din înregistrările care le vizează, fără a încălca drepturile altor persoane, în sensul că, persoana care formulează cererea va putea vizualiza doar imaginile care o vizează, iar nu și pe cele care vizează terți. Societatea are obligația de a răspunde cererii în termen de o lună de la data înregistrării cererii. Împotriva refuzului Societății de a permite accesul persoanei vizate la imaginile înregistrate, acesta are obligația de a adresa o plângere Autorității de supraveghere.

Ori de câte ori Societatea oferă acces la datele cu caracter personal, activitatea va fi înregistrată într-un jurnal de activități și va fi documentată cu suficiente acte și informații, astfel încât aceasta să poată face dovada circuitului informațiilor, în cazul în care vor exista incidente de prelucrare  a datelor cu caracter personal sau în cazul în care vor exista plângeri în legătură cu datele cu caracter personal cu privire s-a acordat acces, la cerere, terților.

Următoarele informații ar trebui să fie înregistrate într-un registru/jurnal de înregistrare a activităților, în cazul în care accesul este furnizat persoanelor vizate de imaginile captate:

Ü  motivul divulgării;

Ü  detaliile imaginilor la care s-a acordat accesul, respectiv locul înregistrării, ora și data înregistrării

Ü  indicarea faptului dacă imaginile au fost deghizate/încețoșate pentru a preveni divulgarea identității altor persoane care apar în respectivele imagini;

Ü  informații privind persoanele care au fost prezente la data divulgării imaginilor;

Ü  detalii privind locul, data și ore divulgării imaginilor, precum si indicarea faptului dacă au fost efectuate copii de pe imaginile respective.

16.              DIVULGAREA ÎNREGISTRĂRILOR CĂTRE AUTORITĂȚILE STATULUI, PRECUM ȘI SITUAȚIILE DE DIVULGARE A IMAGINILOR CAPTATE PRIN SISTEMUL CCTV CĂTRE PERSOANE TERȚE

Societatea va divulga înregistrările la solicitarea poliției și a autorităților statului, ori de câte ori necesitatea divulgării este determinată de investigațiile efectuate în cazul cercetării unor infracțiuni, iar divulgarea se realizează în temeiul legii. Temeinicia și legalitatea cererii de divulgare va fi analizată de persoana desemnată de Societate cu atribuții în acest sens.

De asemenea, Societatea va divulga înregistrările către terți, atunci când această divulgare este necesară pentru aducerea la îndeplinire a scopului monitorizării prin intermediul sistemului CCTV, astfel cum acest scop a fost declarat în prezenta politică.

Divulgarea către terți se va realiza exclusiv în temeiul unui contract care va conține condiții de asigurare a standardelor de securitate în protecția Datelor cu caracter personal, cel puțin la nivelul prezentei Politici si care vor fi cuprinse într-un cod de conduită, asumat prin semnare de părțile contractante. Codurile de conduită vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

Ü  perioada pentru care înregistrările sunt puse la dispoziția terțului;

Ü  obligația de returnare a informațiilor sau de ștergere/distrugere a datelor de către destinatarii înregistrărilor;

Ü  măsurile de siguranță implementate de destinatarul înregistrărilor pentru garantarea confidențialității Datelor cu caracter personal prelucrate;

Ü  modalitatea de ținere a evidenței datelor cu caracter personal prelucrate; etc.

Persoana responsabilă cu soluționarea cererii de divulgare a imaginilor captate de sistemul CCTV, va avea  în vedere atât prezenta Politică, cât și Politica de divulgare a datelor cu caracter personal.

Deciziile luate și rațiunea divulgării vor trebui înregistrate în registrul activităților efectuate cu privire la imaginile captate de sistemul CCTV. În cazul în care poliția sau organele de aplicare a legii solicită divulgarea imaginii CCTV, acestea trebuie să furnizeze formularele de dezvăluire a informațiilor adecvate care să le stabilească identitatea și scopurile pentru care acestea necesită divulgarea. De asemenea, trebuie consultată politica de partajare a datelor personale.

Următoarele informații ar trebui să fie înregistrate într-un registru/jurnal de înregistrare a activităților, în cazul în care accesul este furnizat poliției, autorităților statului, precum și altor persoane terțe:

Ü  motivul/scopul si temeiul divulgării;

Ü  detaliile imaginilor la care s-a acordat accesul, respectiv locul înregistrării, ora și data înregistrării

Ü  indicarea faptului dacă imaginile au fost deghizate/încețoșate pentru a preveni divulgarea identității anumitor persoane;

Ü  informații privind persoanele care au fost prezente la data divulgării imaginilor;

Ü  detalii privind locul, data și ore divulgării imaginilor, precum si indicarea faptului dacă au fost efectuate copii de pe imaginile respective.

17.              SOLICITĂRI ALE PERSOANELOR VIZATE

Societatea trebuie să furnizeze Persoanelor vizate o copie a datelor lor personale în conformitate cu Legislația privind protecția datelor. Persoanele vizate își pot exercita drepturile prevăzute de lege în conformitate cu ”Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate”, utilizând formularele anexă acestei politici.

18.              MONITORIZARE ȘI SANCȚIUNI

Prezenta Politică va fi revizuită anual. Odată cu revizuirea prezentei Politici, Societatea va efectua evaluarea necesității utilizării sistemului de monitorizare CCTV.

* * *